MOA (ÚHLOVÉ MINUTY)

U kolimátorů se používají jednotky MOA (Minute of Angle) k definování velikosti záměrného bodu. Čím větší hodnota MOA má záměrný bod (tečka, kříž apod.), tím více částí cíle nám bude zakrývat na určité vzdálenosti. Pro lepší pochopení principu můžeme zjednodušit a říct, že záměrný bod o velikosti 1 MOA na terči vzdáleném 100 metrů zakryje zhruba 3 centimetry terče. Bod o velikosti 2 MOA pak zakryje 6 cm a tak dále. Kolimátory s vyšší hodnotou MOA najdou uplatnění při dynamické střelbě na kratší vzdálenosti, kdy je rozptyl zanedbatelný, ale větší záměrný bod je lépe viditelný. Nižší hodnotu MOA pak volíme pro zbraně na delší vzdálenosti, kdy nám nezakrývají tak velkou část terče.

U puškohledů se setkáte s označením MOA nebo MRAD (Miliradián). Tyto označení pouze udávají, zda se úpravy na puškohledu provádějí v úhlových minutách (MOA) nebo v miliradiánech (MRAD). Tato označení se týkají úprav, kdy do puškohledu zadáváte vzdálenost, na kterou budete střílet, a případně i rychlost větru.

Pro střelbu na běžné vzdálenosti, jako je lov a střelba na civilních střelnicích, se častěji využívá MOA, které je méně komplikované. Pro střelbu na velké a extrémní vzdálenosti je pak často preferován systém MRAD, který umožňuje rychlejší a přesnější nastavení puškohledu.