KOMPENZÁTOR

Kompenzátor zdvihu je zařízení umístěné na ústí palné zbraně nebo připevněné jako doplněk, jehož účelem je kompenzace zdvihu hlavně, který vzniká při výstřelu. Tento zdvih vzniká jako následek zpětného rázu, kdy prachové plyny vytékající z hlavně způsobují, že ústí hlavně stoupá. Kompenzátor zdvihu mění směr proudění těchto plynů, čímž snižuje zdvih hlavně.

Kompenzátor zdvihu na rozdíl od úsťové brzdy nesnižuje zpětný ráz jako takový, ale tlumí pouze jeho důsledek, tedy zdvih ústí hlavně. Konstrukce kompenzátorů se může lišit – může jít o plochu na spodní straně ústí hlavně nebo zkosení, jaké najdeme například u zbraní typu AKM. Princip je však vždy stejný: konstrukce odráží prachové plyny směrem vzhůru.

Je důležité si uvědomit, že kompenzátor může mít také nežádoucí účinky, jako je zvýšený hluk nebo povětrnostní efekty způsobené vyvrhovanými plyny. Kompenzátory se nejčastěji využívají u zbraní s vysokou kadencí střelby, jako jsou samopaly a útočné pušky. Pomáhají střelci udržet kontrolu nad zbraní a minimalizují vliv zpětného rázu na přesnost střelby.