GHOST RING SIGHT

Ghost ring sight je typ mířidel navržený pro střelbu na kratší vzdálenosti do 100 metrů, často používaný zejména u brokovnic a pušek. Tato mířidla se skládají z velkého kruhového hledí umístěného na zadní části zbraně, nazývaného "ghost ring", a menší přední mušky. Princip fungování spočívá v tom, že střelec zamíří na cíl skrz otvor ghost ring, který vytváří dojem, že je muška přesně nasměrována.
Ghost ring sight se často považují za variantu aperture sight, ale liší se od nich především větším průměrem kruhového otvoru u hledí, což z nich dělá lepší volbu pro střelbu na kratší vzdálenosti.
Hlavní výhodou ghost ring sight je schopnost rychle zaměřit a sledovat cíl. Tento typ mířidel umožňuje rychlou vizuální akvizici cíle, což je užitečné při potřebě rychle zareagovat nebo sledovat pohybující se cíl. Dále umožňuje lépe sledovat okolní prostor, což může být výhodné zejména při střelbě na krátkou nebo střední vzdálenost. Je však důležité si uvědomit, že ghost ring sight není vhodný pro střelbu na delší vzdálenosti.