FLOW-TROUGH TLUMIČE

Flow-through tlumiče, někdy nazývané tlumiče s řízeným výplachem, jsou inovativními zařízeními navrženými k odvádění povýstřelových plynů ven z přední části tlumiče. Tento design obsahuje porty umístěné v čelní části tlumiče, které umožňují rychlý odvod plynů, čímž se výrazně snižuje množství plynu, který se vrací zpět do zbraně po výstřelu.
Tato technologie má několik výhod. Za prvé, snižuje vnitřní tlak v zbrani, což snižuje opotřebení součástí zbraně a zlepšuje její dlouhodobou spolehlivost. Za druhé, minimalizuje množství toxických plynů, které by se mohly dostat ke střelci, což je obzvláště důležité pro zdraví uživatele.
Nicméně, je důležité si uvědomit, že tlumiče s řízeným výplachem obvykle nabízejí nižší úroveň tlumení hluku a záblesku při výstřelu ve srovnání s klasickými tlumiči. Tento typ tlumiče je proto jakýmsi kompromisem mezi snížením hluku a minimalizací negativních účinků na uživatele. Tyto tlumiče jsou obzvláště vhodné pro kratší zbraně, jako jsou zbraně AR.
Je také zajímavé poznamenat, že tlumiče flow-through byly součástí většiny kontraktů, které společnost SIG získala pro dodávky armádě USA kolem roku 2022. To svědčí o rostoucím zájmu o tuto pokročilou technologii v obranném průmyslu.