FLOBERTKA

Flobertka, pojmenovaná po francouzském puškaři Louisi Flobertovi, využívá náboje s okrajovým zápalem typu Flobert. Obvykle má ráži 4mm, 6mm nebo 9mm a existuje ve formě revolveru, pušky nebo pistole. Vyrobená je s podobnou kvalitou jako ostré zbraně.
Tato zbraň je ideální pro trénink střelby, sportovní účely nebo rekreační zábavu, avšak není vhodná pro sebeobranu. Dříve, před novelou zákona o zbraních, byly flobertky klasifikovány jako kategorie D a měly omezenou úsťovou energii na 7,5J, i když střelivo mělo vyšší energii. Tento limit byl řešen mechanismem uvnitř zbraně, který zpomaloval střelu. Nyní, po změně zákona, mohou flobertky využít svůj plný potenciál a již není třeba dodržovat tento limit.
Dnešní flobertky spadají do kategorie C-1 a mohou je zakoupit osoby starší 18 let s místem pobytu v České republice. Je nutné ohlásit nabytí této zbraně příslušnému policejnímu orgánu do 10 pracovních dnů od nabytí. Starší flobertky s nižší úsťovou energií (do 7,5J) stále spadají do kategorie D a mohou být pořízeny bez nutnosti registrace.