CHLADNÉ ZBRANĚ

Zbraně označované jako "chladné" nevyužívají projektilů a pro dosažení účinku vyžadují přímý fyzický kontakt s cílem. Tento termín poukazuje na skutečnost, že tyto zbraně neprovádějí spalování střelného prachu. Mezi "chladné" zbraně patří nože, sekery, kladiva a také vrhací zbraně, jako jsou kopí (které se pohybují na hranici definice). Tímto způsobem zbraň dosahuje svého účinku prostřednictvím fyzické síly a zranění způsobeného přímým kontaktem s cílem.