ČESKÝ ÚŘAD PRO ZKOUŠENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA

Jedná se státní organizaci zřízenou zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Mezi hlavní činnosti úřadu patří:
- ověřování a odbornou činností v oblasti střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin,
- provádění akreditovaných i neakreditovaných zkoušek střeliva a pyrotechniky
- vydávání certifikátů o homologaci, rozhodování o odejmutí nebo o odmítnutí vydání certifikátu,
- označování kontrolovaných výrobků zkušebními značkami,
- rozhodování o zařazení typu zbraně, doplňku zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní,
- výkon státní správu v oblasti pyrotechnických výrobků,
- organizace, koordinace a provádění vědecké činnosti, výzkumu a vývoje, které souvisí s odbornými činnostmi,
- poskytování odborných informací a provádění odborných školení,
- účast na certifikaci systémů řízení jakosti,
- účast na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí,
- trestání přestupků proti zákonu č. 156/2000 Sb.