PARALAXA

Paralaxa je optický jev, který se vyskytuje při použití optických zařízení, jako jsou dalekohledy nebo puškohledy. Je to zdánlivý pohyb cíle ve vztahu k zaměřovači při pohybu oka, což může způsobit nepřesnost při střelbě.

V případě optických zaměřovačů může být paralaxa způsobena tím, že zorná osa zaměřovače není zarovnána s optickou osou, což vede k tomu, že při změně polohy oka se zdá, že se cíl pohybuje vzhledem k zaměřovači. Tento jev může být problematický především při delších vzdálenostech nebo při použití vysokého zvětšení.

Aby se minimalizovala paralaxa u optických zaměřovačů, výrobci často používají speciální technologie, jako je bezparalaxový design. Tento design umožňuje, aby se optická osa a zorná osa zaměřovače zarovnaly, což eliminuje zdánlivý pohyb cíle při pohybu oka.

Bezparalaxový design je velmi užitečný zejména při přesném střelbě na větší vzdálenosti, kde i malá paralaxa může mít vliv na přesnost zásahu. Používání optických zařízení s bezparalaxovým designem je proto běžnou praxí mezi střelci a loveckými nadšenci, kteří vyžadují maximální přesnost při své činnosti.