KŘÍŽOVÝ VLÁKNOVÝ ZÁMĚR

Křížový vláknový záměr je stále nejběžnější formou záměrné osnovy v puškohledech. V okuláru je viditelný nitkový kříž, který může být buď jednoduchý, s konstantní tloušťkou kolmých čar, nebo duplex, což je častější varianta. Duplex má zesílené konce ramen, což usnadňuje zaměření, přičemž stále poskytuje přesnost a přehlednost díky nitkovému středu.

Tento typ záměru je vhodný pro přesnou střelbu na kontrastní cíle a minimalizuje omezení světla vpuštěného do puškohledu. Nicméně kvůli své jednoduchosti neposkytuje pomoc při kompenzacích, které tak musí být odhadovány nebo upravovány otáčením rektifikačních točítek.