KADENCE

Kadence je rychlost palby, kterou dokáže zbraň vyvinout. Vyjadřuje počet střel, které zbraň vystřelí za určitou časovou jednotku. Ačkoliv se tento údaj nejčastěji používá u samočinných zbraní, kde představuje důležitý taktický faktor, lze jej stanovit i pro jiné typy zbraní, jako jsou muškety nebo luky. U těchto zbraní však jde spíše o ilustrativní údaj, protože jeho hodnota závisí na rychlosti střelce při nabíjení.

Kadence nevyjadřuje přesný a skutečný způsob, jakým se zbraň při použití chová, ale jen teoreticky možný počet střel za určitý časový úsek. Teoretická kadence nezohledňuje poruchovost, nutnost výměny zásobníku, atmosférické podmínky, chlazení hlavně a další faktory. Pokud zohledníme tyto aspekty, dostaneme praktickou kadenci, která bývá často poloviční nebo ještě nižší než teoretická.

U samopalů a útočných pušek se kadence pohybuje v rozmezí 600–950 ran za minutu. Například československá útočná puška Sa vz. 58 má kadenci 800 ran za minutu. Některé zbraně však mohou dosahovat výrazně vyšší kadence, například kulomet GAU-17/A s hodnotou až 6000 ran za minutu. Některé zbraně mají ovládací prvky, které umožňují snížit kadenci, protože ideální kadence se liší podle účelu použití.